Медицински Прегледи

Нашата цел

Профилактика на социално значими заболявания

Очни заболявания

Офталмологията изучава болестите на зрителния анализатор и тяхното лечение. Чрез зрението постъпва около 75% от цялата сетивна информация. Благодарение на зрението ние можем да възприемаме информация от околния свят. В нашите центрове разпологаме с апаратура и специалисти за диагностика на очни заболявания.

Заболявания на опорно- двигателния апарат

Заболявания на опорно- двигателния апарат, като: дегенеративни и артрозни промени, възпалителни промени, вродени заболявания могат значително да променят качеството на живот. Ние от Медицински Прегледи използваме иновативни техники за тяхното лечение, като: PRP терапия, лечение чрез СТВОЛОВИ клетки и др.

Остеопороза

Остеопорозата е едно от най – честите социални значими заболявания в световен мащаб. За това нейната превенция и профилактика е от изключителна важност. Нашите центрове разполагат с два от най- модерните апарата за измерване на костна плътност на китката, което се смята за най- точния метод на изследване.

Плоскостъпие

Плоскостъпието е едно от най- честите състояние. По данни на СЗО за 2017 год 94% от населението е с различна форма на плоскостъпие , което налага плантография и изработка на индивидуални ортопедични стелки. При деца може да доведе дори до гръбначни изкривявания. Разполагаме с единствената апаратува в България, която комбинира плантография с тензометрия и дава прогноза за биомеханични изкривявания в тялото.

Статии

Контакти