August 22, 2016

За Нас

Лекарският ни екип е превърнал в своя първостепенна цел грижата за Вашето здраве, което включва професионално, отговорно и експедитивно отношение към всеки един от Вас. Това, в съчетание с нашата модерна медицинска апаратура, е в основата на качественото медицинско обслужване, което Ви предлагаме!
Главната ни цел е предоставяне на точна медицинска информация за социално значими заболявания , тяхната превенция и лечение.

Нашият екип е съставен от :

  • Оптик- оптометрист и оптика с висококачествени рамки и стъкла
  • Ортопед – травматолог
  • Детски ортопед- травматолог
  • Ендокринолог
  • Диетолог
  • Рехабилитатор
  • Клиничен лаборант