Анатомия на колянната става (Видео)

Анатомия:

Бедрената кост е горната част от колянната става. Краищата й са покрити с гладък тънък слой, наречен ставен хрущял. Този повърхностен слой позволява гладко и на практика без всякакво триене движение. Подбедрицата, разположена отдолу, е също покрита със ставен хрущял по повърхността си. Тези кости, заедно с пателата /колянната капачка/ се свързват и заедно образуват колянната става. Има т.нар. две шокови абсорбатора – менискусите, които са притиснати между тези две кости. Те са съставени от същия мек тъканен материал-фирбохрущял- този, който се намира и на върха на носа Ви. Тези сърпообразни структури, медиален и латерален менискус, стоят на повърхността на тибията/подбедрицата/. Поради лошото кръвоснабдяване, веднъж разкъсани, тези менискуси трудно заздравяват. По тази причина скъсаният менискус обичайно се лекува чрез отстраняване на разкъсаните части, отколкото чрез зашиването им. Предната кръстовидна връзка, задна кръстовидна връзка, медиална колатерална връзка и латерална колатерална връзка са четирите главни връзки. Тяхната функция е да държат колянната става в линия или да я стабилизират чрез поддържане на анатомично изравняване на бедрената кост и подбедрицата. Ръзкасването на предна кръстовидна връзка е често срещана в спорта и изисква пълно подновяване /реконструкция/ вместо зашиване.

1 thought on “Анатомия на колянната става (Видео)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *