Физиотерапия при сколиоза

За консервативно лечение са препоръчани всички начални форми на сколиоза.

Лечението на сколиозата трябва да започне веднага след нейното откриване и продължава докато развитието и спре.

Задачи на физиотерапията и рехабилитацията:

  • Общо укрепване и заздравяване на организма (на гръдните мускули)
  • Обучение в правилен стоеж, сетеж и работна поза
  • Подобряване на дишането
  • Икрепване на паравертебралната мускулатура и мускулатурата на трупа
  • Корекция на изкривяванията (при струкурни изменения) чрез активни и активно- пасивни редресиращи упражнения.

1 thought on “Физиотерапия при сколиоза

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *