Защо е важно да следим телесните си показатели

Измерването и анализът на телесните показатели, всяка година е изключително важно, защото дисбаласнът им може да отключи редица заболявания като: остеопороза, диабет, артериална хипертония, артрозни промени, промяна на костната система, затруднена дихателна дейност и други .

Част от превенцията и профилактиката на тези заболявания се състой в:

– измерване и класификация на процента телесни мазнини

– изчисляване и класификация на Индекса на телесна маса (BMI)

– измерване и класификация процента на скелетна мускулатура

– измерване и класификация нивата на междуорганните мазнини

– калкулация нивата на метаболизма

– проверка на кръвното налягане

– измерване на нивата на кръвната захар

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *